Våra produkter

VÅRA PRODUKTER SOM VI SALUFÖR ÄR
» Takplåt med tillbehör » Hängrännor & Stuprör » Snöräcken & Takstegar mm. för säkerhet på tak » Skorstensrökrör » Ventilationsmaterial » Fönsterbleck mm.

EGNA PRODUKTER SOM VI TILLVERKAR & SALUFÖR
» Peltec Vedkombimaskiner » Peltec Pelletspannor » Peltec enmanssågverk


www.peltec.se